Pts- Cuma: 9.00 - 19:00 0 (216) 504 85 65
Ocak 6, 2020
enerji-kimlik-belgesi-1.png

Enerji Kimlik Belgesi alınmasına uygun inşâ edilen binalar enerji ve enerji kaynaklarının kullanımında israfı önler, enerji performansında tasarruf sağlar, çevreye duyarlı yapılar gelişir, bina sahiplerinin giderlerinde tasarruf sağlar, ülke giderlerinde israfı önler. Enerji kimlik belgesinin alınmadığı binaların alım-satım işlemleri zorlaşır, buna karşılık enerji kimlik belgesine sahip olan binalar alım – satım konusunda tercih edilir.


Aralık 24, 2019
enerji-kimlik-belgesi-1.png

1 Ocak 2011’den itibaren binaların enerji kimlik belgesine sahip olması zorunlu tutulmuştur. 1 Temmuz 2011’den itibaren de binaların görünür yerlerine asılması zorunluluğu getirilmiştir. EKB ile gereksiz enerji kullanımı önlenir, yalıtım sayesinde yazın binaların fazla ısınması, kışın ise soğuk olması engellenir.

Böylece kullanıcının giderlerinde tasarruf sağlanır. Enerji kimlik belgesinde A, B, C sınıfı çıkan binalar sayesinde %40 ila %50’ye varan bir enerji tasarrufu grçekleşir. 2 Mayıs 2017’ye kadar mevcut tüm binalara EKB alma zorunluluğu getirilmiştir. Enerji kimlik belgesine sahip olmayan binaların tapularında bu eksiklik yer alacaktır ve 2017’den itibaren bu binaların alım-satımı zorlaşacaktır.


Aralık 24, 2019
enerji-kimlik-belgesi-1.png

Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir.

Bu tanıma istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili idareye (belediye) sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir.

Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.


Aralık 24, 2019
enerji-kimlik-belgesi-1.png

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.


iletişim

Merkez

EKB-SAN Merkez Ofis İletişim Bilgileri
0 (216) 504 85 65

0 (507) 120 99 07

ekbsan.com

info@ekbsan.com

hizmet veridiğimiz yerler

Neredeyiz ?
haberiniz olsun

Sosyal Medya’da

İnirimlerden ve Gelişmelerden Haberiniz Olsun


Content Protection by DMCA.com