Pts- Cuma: 9.00 - 19:00 0 (216) 504 85 65
SIK SORULAN SORULAR

SSS.


 • Yeni Yapılacak ve Mevcut Binalarda EKB Sınıfı En Az Hangi Sınıfa Kadar olmalıdır ?
 • Ne Zamana Kadar EKB Alınmalıdır?
 • EKB neden gereklidir, alınmadığı taktirde binanın durumu ne olur?
 • Tüm bina tipleri için EKB düzenlenebilir mi?
 • Türkiye’nin her yerine EKB düzenleyebilir misiniz ?
 • Kimler EKB düzenleme yetkisine sahiptir ?
 • EKB düzenlenirken hangi belgelere ihtiyaç duyulur ?
 • EKB ne kadar sürede hazırlanır ve teslim edilir?
 • Hangi durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından EKB geçersiz kabul edilir ?
 • Mevcut binalar için EKB gerekli midir ?
 • Hazırlanan enerji kimlik belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır ?
 • EKB düzenlenirken kullanılan BEP-TR programı nasıl bir programdır?
 • Enerji kimlik belgesinin sağladığı avantajlar nelerdir ?
 • EKB hangi kanun ve yönetmelikle zorunlu hale getirilmiştir?
 • Hangi aşamada EKB gereklidir?
 • Mevcut bina ve yeni için düzenlenen EKB arasında bir fark bulunur mu ?
 • Enerji kimlik belgesinde belirtilen enerji sınıfı en az hangi değerde olmalıdır ?
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından binalardaki enerji tasarrufunu sağlamak için zorunlu tutulan EKB aşamasında devletin sağladığı özel ayrıcalıklar var mıdır? (Teşvik, düşük faizli kredi vb.)
 • EKB mevcut bina ve yeni binalar için en son hangi tarihe kadar düzenlenmelidir?
Yeni Yapılacak ve Mevcut Binalarda EKB Sınıfı En Az Hangi Sınıfa Kadar olmalıdır ?

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

Ne Zamana Kadar EKB Alınmalıdır?

“Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir.

Bu tanıma istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili idareye (belediye) sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir.

Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

EKB neden gereklidir, alınmadığı taktirde binanın durumu ne olur?

1 Ocak 2011’den itibaren binaların enerji kimlik belgesine sahip olması zorunlu tutulmuştur. 1 Temmuz 2011’den itibaren de binaların görünür yerlerine asılması zorunluluğu getirilmiştir. EKB ile gereksiz enerji kullanımı önlenir, yalıtım sayesinde yazın binaların fazla ısınması, kışın ise soğuk olması engellenir.

Böylece kullanıcının giderlerinde tasarruf sağlanır. Enerji kimlik belgesinde A, B, C sınıfı çıkan binalar sayesinde %40 ila %50’ye varan bir enerji tasarrufu grçekleşir. 2 Mayıs 2017’ye kadar mevcut tüm binalara EKB alma zorunluluğu getirilmiştir. Enerji kimlik belgesine sahip olmayan binaların tapularında bu eksiklik yer alacaktır ve 2017’den itibaren bu binaların alım-satımı zorlaşacaktır.

Tüm bina tipleri için EKB düzenlenebilir mi?

EKB apartman, ofis, otel, sağlık kurumları, AVM, toplu konut, eğitim kurumları, fabrika gibi bina tipleri için zorunlu olarak düzenlenmektedir. Sera, ağıl, ardiye, atölye, depo, sanayi faaliyetleri yürütülen ve planlanmış süresi 2 yıldan az olan, 50 m2 alandan küçük olan yerler için EKB zorunluluğu yoktur.

Türkiye’nin her yerine EKB düzenleyebilir misiniz ?

Evet, Türkiye’nin her yerine Enerji Kimlik Belgesi hizmeti vermekteyiz.

Kimler EKB düzenleme yetkisine sahiptir ?

EKB düzenlemek için bu konuda gerekli eğitimleri alıp EKB Uzmanı Belgesi’ne sahip olan kişiler yetki sahibidir.

Ayrıca yeni ve mevcut binaların EKB düzenlenmesinde SMM ( Serbest Mühendis Müşavir) belgesi gerekmektedir.

EKB düzenlenirken hangi belgelere ihtiyaç duyulur ?

EKB düzenlenmesi aşamasında mimari proje, makine-elektrik projesi ve ruhsat fotokopisi gerekmektedir.

EKB ne kadar sürede hazırlanır ve teslim edilir?

Yapılacak binanın şekli ve m2 sine bağlı olarak 1-5 gün içerisinde Enerji Kimlik Belgesi tamamlanır ve teslim edilir.

Hangi durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından EKB geçersiz kabul edilir ?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen yönetmeliğe göre en az C sınıfında olmayan binalar ile yetkili EKB uzmanı tarafından yapılmayan EKB geçersizdir.

Mevcut binalar için EKB gerekli midir ?

Evet, gereklidir. Mevcut binalar için 01-01-2020’ye kadar EKB alınması zorunluluğu getirilmiştir.

Hazırlanan enerji kimlik belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır ?

Hazırlanan enerji kimlik belgelerinin süresi 10 yıldır.

EKB düzenlenirken kullanılan BEP-TR programı nasıl bir programdır?

BEP-TR programına uygun oluşturulan proje bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan BEP-TR sistemine yetkili EKB uzmanı tarafından girilir. Bilgiler sistem tarafından hesaplanarak geçerli sonuç elde edilir.

Enerji kimlik belgesinin sağladığı avantajlar nelerdir ?

Enerji Kimlik Belgesi alınmasına uygun inşâ edilen binalar enerji ve enerji kaynaklarının kullanımında israfı önler, enerji performansında tasarruf sağlar, çevreye duyarlı yapılar gelişir, bina sahiplerinin giderlerinde tasarruf sağlar, ülke giderlerinde israfı önler. Enerji kimlik belgesinin alınmadığı binaların alım-satım işlemleri zorlaşır, buna karşılık enerji kimlik belgesine sahip olan binalar alım – satım konusunda tercih edilir.

EKB hangi kanun ve yönetmelikle zorunlu hale getirilmiştir?

Enerji Kimlik Belgesi, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre zorunlu hale getirilmiştir.

Hangi aşamada EKB gereklidir?

Sık Sorulanlardan biridir. Enerji Kimlik Belgesi proje ruhsat alım aşaması ya da bina iskan alımı aşamasında gereklidir. Bu aşamalar belediyeden belediyeye farklılık gösterir.

Mevcut bina ve yeni için düzenlenen EKB arasında bir fark bulunur mu ?

Hayır, bulunmaz. Oluşturulan Enerji Kimlik Belgesi her iki bina için de aynıdır. Fakat Enerji Kimlik Belgesi düzenleyen kişi ve firma konusunda farklılık olabilir.

Enerji kimlik belgesinde belirtilen enerji sınıfı en az hangi değerde olmalıdır ?

Enerji kimlik belgesinde belirtilen enerji sınıfı en az C sınıfı değerinde olmalıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından binalardaki enerji tasarrufunu sağlamak için zorunlu tutulan EKB aşamasında devletin sağladığı özel ayrıcalıklar var mıdır? (Teşvik, düşük faizli kredi vb.)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bina iyileştirmesi yapmak için finansman modelleri konusunda çalışmalarına devam ettiklerini, konunun henüz tam bir netliğe ulaşmadığını belirtmiştir. Finans modelinin düşük faizli krediye dayandığı, bunun yanında teşvik mekanizmalarının da eklenebileceği söylenmiştir.

EKB mevcut bina ve yeni binalar için en son hangi tarihe kadar düzenlenmelidir?

Binan ruhsat tarihi 1 Ocak 2011’den önce ise mevcut bina olarak tanımlanır ve 01-01-2020’ye kadar mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu vardır. Ruhsat tarihi 1 Ocak 2011’den sonra ise bina yeni bina olarak adlandırılır ve yapı kullanma izin belgesi (İSKAN) alınmasından önce Enerji Kimlik Belgesi çıkarılır. Çünkü EKB olmayan bir binaya iskan verilemez.Enerji Kimlik Belgesi

EKB NEDİR?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.iletişim

Merkez

EKB-SAN Merkez Ofis İletişim Bilgileri
0 (216) 504 85 65

0 (507) 120 99 07

ekbsan.com

info@ekbsan.com

hizmet veridiğimiz yerler

Neredeyiz ?
haberiniz olsun

Sosyal Medya’da

İnirimlerden ve Gelişmelerden Haberiniz Olsun


Content Protection by DMCA.com